Ostrzeżenie!

Wejście do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie. Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Pomiń .

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

30 mln zł na konkurs dedykowany wyrobom medycznym z wykorzystaniem AI

Agencja Badań Medycznych ogłosiła konkurs dla przedsiębiorstw na opracowanie innowacyjnych wyrobów medycznych opartych o sztuczną inteligencję do koordynowania diagnostyki i leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i leczeniu szpitalnym. 

Celem konkursu jakim jest wsparcie rozwoju innowacyjnych wyrobów medycznych zawierających sztuczną inteligencję wykorzystywanych do diagnostyki i leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i leczeniu szpitalnym oraz nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń szpitalnych oraz podmiotami udzielającymi świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Konkurs adresowany jest do przedsiębiorstw albo ich jednostek organizacyjnych, posiadających osobowość prawną i przynajmniej oddział lub zakład na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego minimum 2 lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, prowadzących Badania naukowe i Prace rozwojowe.

- Konkurs na innowacyjne wyroby medyczne, wykorzystujące sztuczną inteligencje, skierowany do firm i start-upów ma przede wszystkim wspomóc skoordynowaną opiekę medyczną i leczenie. Należy pamiętać, że wyroby powstałe w ramach konkursu ogromnie wspomogą proces decyzyjny i diagnostyczny. Dane jednego pacjenta będą w tym samym czasie porównywane z milionem innych  zebranych danych i na tej podstawie będzie można bardzo szybko dokonać decyzji diagnostycznych. Mamy nadzieję, że wyposażone w ten sposób szpitale będą mogły szybciej leczyć pacjentów. – podkreśla dr inż. Zuzanna Nowak-Życzyńska – główny specjalista ds. analiz danych i projektów strategicznych w Agencji Badań Medycznych. 

Maksymalna kwota dofinansowania na badanie niekliniczne to 3 mln zł (maksymalny czas trwania badania: 2 lata), a na badanie kliniczne 10 mln zł (maksymalny czas trwania badania: 6 lat).

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie mogą być projekty znajdujące się na różnych fazach rozwoju – zarówno te będące w fazie pomysłu, jak i projekty wymagające przeprowadzenia tylko prac rozwojowych. Dofinansowaniu podlegają badania podstawowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe. Dodatkowo przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą wnioskować o dofinansowanie na usługi doradcze. projekt musi spełnić efekt zachęty w rozumieniu Rozporządzenia 651/2014 i nie może rozpocząć się przed datą złożenia Wniosku o dofinansowanie. Niezależnie od fazy w której znajduje się projekt w momencie jego rozpoczęcia, wyniki jego realizacji muszą zostać skomercjalizowane. Efektem realizacji projektu powinna być produkcja wyrobu i jego wprowadzenie do obrotu. Koszty związane z procesem oceny zgodności nie mogą być finansowane przez Agencję, ponieważ wykraczają poza kategorie kosztów możliwych do finansowania przez ABM na podstawie przepisów o pomocy publicznej.

Nabór wniosków w systemie trwa od dnia 4 października 2022 r. od godziny 12:00:00 do dnia 12 stycznia 2023 r. do godziny 12:00:59.

Wniosek należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji: https://konkurs.abm.gov.pl/#/

Pytania dotyczące konkursu mozna kierować na adres mailowy: komercyjne@abm.gov.pl.

 

Źródło: ABM

 

Liczba wyświetleń:

523

Skomentuj

Atak ransomware połączony z wyciekiem danych z firmy ALAB poważnie zaniepokoił opinię publiczną, zarówno z uwagi na skalę wycieku, jak i potencjalny zakres danych, który może obejmować dane o zdrowiu wielu pacjentów. Dlatego Prezes UODO i Rzecznik...
W ostatnich dniach ALAB laboratoria sp. z o.o., jeden z czołowych dostawców usług diagnostycznych w Polsce, stał się celem poważnego ataku hakerskiego. Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem spółki, 19 listopada 2023 roku, ich systemy informatyczne...
Wygodny dostęp do obszernych baz informacji medycznych zapewnia Ci widok główny aplikacji oraz widok przeprowadzania wizyty. O jakich konkretnie bazach mowa? Zajrzyj do artykułu i sprawdź! W MyDr EDM bazy informacji medycznych masz zawsze pod ręką -...
15-16 września, Warszawa NIL IN, Sieci Lekarzy Innowatorów Naczelnej Izby Lekarskiej zaprasza na spotkanie liderów tworzących przyszłość opieki zdrowotnej. Najważniejsze wydarzenie samorządu lekarskiego poświęcone innowacji w systemie opieki...