Ostrzeżenie!

Wejście do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie. Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Pomiń .

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

CSIOZ opublikowało raport o informatyzacji podmiotów leczniczych

Po raz kolejny CSIOZ przeprowadziło "Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą". Przygotowane badanie ankietowe składało się z 66 pytań, które rozesłane zostały do zakładów i podmiotów leczniczych za pośrednictwem autorskiego systemu ankietowego CSIOZ.

Celem badania było uzyskanie wiedzy na temat stopnia przygotowania podmiotów leczniczych do realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Ankieta, składająca się z 66 pytań, została rozesłana do zakładów i podmiotów leczniczych. Podmioty te w terminie od 29.08. do 30.09.2019 r. przekazywały do CSIOZ wypełnione ankiety. Łącznie wpłynęło 2359 wypełnionych i pozytywnie zweryfikowanych ankiet.

Z badania wynika, że we wszystkich podmiotach wykonujących działalność leczniczą w przeważającej części pomieszczeń - 95,97%, w których jest przetwarzana dokumentacja medyczna, jest zapewniony dostęp do sieci komputerowej. Ankietowani zostali również poproszeni o wskazanie, ilu pracowników medycznych posiada w podmiocie dostęp do komputera. W zdecydowanej większości podmiotów – ogółem w 90,29% – wszyscy pracownicy medyczni posiadają taki dostęp. Z kolei pracownicy wszystkich ankietowanych zakładów lecznictwa uzdrowiskowego posiadają dostępy do komputerów, jak i sieci komputerowej.

Interesującą kwestią z perspektywy przygotowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą do realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia jest posiadanie przez te podmioty rozwiązania informatycznego umożliwiającego prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Wyniki badania pokazują, że około 82% ankietowanych szpitali, ponad 53% jednostek innych niż szpitalne oferujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, 50% zakładów opieki długoterminowej, około 73% zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz po około 64% AŚZ POZ, AŚZ AOS i AŚZ – rehabilitacja lecznicza posiada takie rozwiązanie.

Ponad 75% wszystkich ankietowanych podmiotów, niezależnie od prowadzonej działalności, oświadczyło, że posiada wystarczającą liczbę stanowisk komputerowych do wdrożenia EDM.

Cały Raport można pobrać ze strony internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia [Plik PDF].


Źródło: CSIOZ

Liczba wyświetleń:

662

Skomentuj

8 lipca 2020 roku minęło dokładnie pół roku od wprowadzenia w Polsce obowiązku wystawiania recept w postaci elektronicznej. Od momentu uruchomienia systemu do dziś lekarze wystawili już ponad 275 mln e-recept dla 25 mln pacjentów. Nie tylko personel...
W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi odmowy przyjęcia przez świadczeniodawców skierowań w postaci elektronicznej, gdy nazwa komórki organizacyjnej wskazana w e-skierowaniu nie zgadza się z nazwą określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17...
Czy wiesz, że NFZ postanowił premiować placówki POZ i AOS, które wystawiają skierowania elektroniczne zamiast tradycyjnych papierowych? Zacznij korzystać z modułu e-skierowań w Gabinecie drWidget i zarabiaj więcej! Sprawdź szczegóły. Premie...
NOWY TERMIN 1-3 września 2020r. Poznań SALMED - największe w Polsce targi sprzętu medycznego gromadzą liderów rynku. Są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy oraz nawiązywania kontaktów pomiędzy przedstawicielami świata medycyny, biznesu i...