Ostrzeżenie!

Wejście do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie. Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Pomiń .

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

RPO: Poprawić dostępność aplikacji Alarm112

Aplikacja mobilna Alarm112 jest niedostępna dla osób głuchych i słabosłyszących – wynika ze skarg kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich, który napisał w tej sprawie do MSWiA.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi na działanie aplikacji mobilnej Alarm112. Skarżący wyrażają zaniepokojenie, że aplikacja nie jest w wystarczającym stopniu dostępna dla osób głuchych i słabosłyszących. Rodzi to obawy o sposób obsługi zgłoszeń wykonanych przez takie osoby, a w konsekwencji jej skuteczność w niesieniu pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Zgłaszane problemy i postulaty

Z relacji skarżących wynika, że osoba głucha, po zgłoszeniu zdarzenia przez aplikację otrzymała informację o przyjęciu zgłoszenia. Po kilku minutach operator do niej zadzwonił, ale nie mogła odebrać połączenia i porozumieć się z operatorem.

Jak podnoszą skarżący, pomimo możliwości zgłoszenia zdarzeń przy pomocy oznaczeń graficznych, ograniczona liczba ikon nie pozwala na zgłoszenie potencjalnie wszystkich zagrożeń. A możliwość komunikacji przy pomocy SMS z operatorem numeru 112 nie uwzględnia potrzeb osób głuchych i słabosłyszących, które nie porozumiewają się swobodnie w języku polskim.

W związku z tym, osoby głuche postulują wprowadzenie możliwości wybrania połączenia z infolinią w polskim języku migowym, w przypadku gdy zamieszczone piktogramy okazałyby się w danej sytuacji niewystarczające.

Zasadnym wydaje się również umożliwienie przekazania operatorowi informacji, że zgłaszający nie może odbierać połączeń telefonicznych na etapie zgłoszenia zdarzenia.

Regulacje Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Rzecznik w pełni popiera przedstawione wyżej postulaty osób głuchych. Przypomina, że art. 10 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych uznaje niezbywalne prawo do życia osób z niepełnosprawnościami i zobowiązuje państwa, które ją ratyfikowały, do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia korzystania tym osobom z tego prawa na równych zasadach z osobami bez niepełnosprawności.

Konwencja wskazuje też, że zadaniem władz publicznych jest podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami w sytuacjach zagrożenia. Obowiązek ten obejmuje między innymi przyjęcie wszelkich odpowiednich środków ustawodawczych, administracyjnych i innych, w celu zapobiegania zagrożeniom dla życia osób z niepełnosprawnościami.

Poprawić dostępność aplikacji Alarm112

Marcin Wiącek zwraca uwagę, że rozwiązania skierowane do ogółu społeczeństwa, jak aplikacja mobilna Alarm112, powinny również uwzględniać zasady dostępności, o których mowa w art. 9 Konwencji. Ze skarg wynika, że aplikacja ta wymaga dopracowania w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością słuchu.
Dostępność numeru alarmowego 112 dla osób głuchych i niedosłyszących jest kluczowa dla zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa tej grupie osób w sytuacjach zagrożenia.

Rzecznik docenia dążenie do zapewnienia dostępności systemu powiadamiania ratunkowego, ale rozwiązania wymagają uwzględnienia wniosków płynących od użytkowników aplikacji mobilnej Alarm112.

Przepisy prawa i działania podmiotów publicznych powinny zapewniać osobom głuchym możliwość skorzystania z przysługujących im praw i wolności, w tym możliwości wezwania niezbędnych służb w sytuacji zagrożenia.

W związku z tym Rzecznik pyta ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka, czy resort analizował wprowadzenie do aplikacji Alarm112 wskazanych powyżej funkcjonalności postulowanych przez osoby głuche.

Jeśli takie analizy nie były robione, Rzecznik prosi o rozważenie uwzględnienia zgłaszanych postulatów i poinformowanie o podjętych w tej sprawie decyzjach.


Źródło: Biuro RPO

 

Liczba wyświetleń:

240

Skomentuj

Natalia Deja, Oliwia Król, Anna Liwska, Jakub Przepiórka, Adrian Szyłak ze Studenckiego Koła Naukowego „FOKS” otrzymali nagrodę specjalną Centrum e-Zdrowia za najlepszy projekt w kategorii informatyzacji ochrony zdrowia w Ogólnopolskim...
Projekt Kliniki Neurologicznej WIM-PIB w Warszawie pod nazwą „Ograniczenie trwałej niepełnosprawności wśród osób z udarem mózgu poprzez skrócenie czasu diagnostyki obrazowej niezbędnej do podania leczenia trombolitycznego” uzyskał dofinansowanie...
Wygodny dostęp do obszernych baz informacji medycznych zapewnia Ci widok główny aplikacji oraz widok przeprowadzania wizyty. O jakich konkretnie bazach mowa? Zajrzyj do artykułu i sprawdź! W MyDr EDM bazy informacji medycznych masz zawsze pod ręką -...
Jak dane medyczne można wykorzystać w budowaniu ekosystemu e-zdrowia w Polsce? Jak zadbać o wysoki poziom cyberbezpieczeństwa systemów w ochronie zdrowia? W jaki sposób udostępniać i przetwarzać dane medyczne pacjentów? O tym będą dyskutować eksperci...